LUCKY SPIDER KÁBLOVÝ SONAR S DRŽÁKEM
Popis produktu

Káblový radar na ryby Lucky Spider – Nezávisle od skúseností patria k obľúbeným pomôckam aj radary na ryby kompaktných rozmerov, s ktorými možno poľahky zmapovať miesta rozprestierajúce sa okolo lovného miesta, ako aj samotnú hĺbku vody, podmienky na dne, miesta zdržiavania sa rýb už nebudú tajomstvom. Spider je medzi Lucky radarmi kompaktným ručným variantom, ktorý okrem tradičných doplnkov obsahuje aj káblový sonar. Káblový radar na ryby Lucky Starter s držiakom a farebným displejom – možnosť použitia na člne i kajaku Nezávisle od skúseností patria k obľúbeným pomôckam aj sonary kompaktných rozmerov, s ktorými možno poľahky zmapovať miesta rozprestierajúce sa okolo lovného miesta, ako aj samotnú hĺbku vody, podmienky na dne, miesta zdržiavania sa rýb už nebudú tajomstvom. Spider je medzi Lucky radarmi variant opatrený kompaktným držiakom, ktorý obsahuje okrem základných doplnkov aj káblový sonar. Funkcia sonaru je založená na šírení zvukových vĺn. Rybí radar pomocou sonaru určí kontúry dna, jeho štruktúru, ako aj hĺbku. Sonar zo seba vydáva zvukové vlny, pričom z času ich odrazenia určí vzdialenosť od predmetu. Na základe vracajúceho sa signálu nasleduje určenie situácie, rozmerov a zloženia. Hlavné funkcie radaru: Hľadanie rýb a meranie hĺbky Na pravom hornom rohu displeja vidíme po zapnutí prístroja a jeho umiestnení do vody vyobrazenú aktuálnu hĺbku vody. Na merači hĺbky možno vidieť, ak je hĺbka vody plytšia od 0,7 metra, alebo 45 metrov hlbšia. Signalizácia ryby Ak radar zachytí rybu, na displeji sa vyobrazí ikona ryby. Dokáže zachytiť veľké i malé ryby. Na stĺpci na pravom kraji displeja ukazuje pozíciu rýb. Ikona ryby sa mení/obnovuje v 5 sekundových intervaloch. Signalizácia rias Na displeji sa vyobrazí ikona rias, ak sonar zachytí vodné rastlinstvo. V prípade vyobrazenia dvoch ikon súčasne radar hlási výraznú koncentráciu vodného rastlinstva. Kontúry dna V prípade vyobrazenia ikony skaly sa na dne nachádzajú malé kamene, zlomy. Pri dvoch skalách signalizuje väčšie množstvo kameňov. Pri troch ikonách skál sa na dne nachádzajú veľké kamene, zlomy, prevrátené stromy. Špecifikácia produktu: - Displej: 2,2 inch LCD
- Kapacita merania: 100m
- Spotreba energie: 4ks AAA batérií
- Vodoodolnosť: 4 úroveň (ochrana pri ostriekaní vodou)
- Vhodný k signalizácii veľkých a malých rýb, hĺbky vody, teploty vody, teploty vzduchu, tlak vzduchu, k určeniu rastlinstva a kameňov.
- Prevádzková teplota: od -10°C do 50°C Súčasti: - Radar na ryby
- Držiak s 3 nohami
- Sonar (so 7m káblom)
- Plavák k sonaru
- Plavák + adaptér sonaru Spider možno poľahky umiestniť vďaka držiaku na ktorýkoľvek, aj kovový povrch, vďaka farebnému displeju poskytuje kompaktné riešenie aj na člne, alebo pri prívlači na kajaku.

Číslo položky Odporúčaná maloobchodná cena Typ Rozmer Dĺžka Vlastnosti Obsah
74871-550 LUCKY SONAR SPIDER ( NA KAJAK/ NA ČLN) 158.33 EUR
128.30 EUR
Spider11x10 cmS 7m kablomKáblovýRadar, káblový sonar + príslušenstvo


ENERGOTEAM OUTDOOR SMART SONAR LUCKY LAKER
225.67 Eur
143.30 Eur
ENERGO TEAM SONAR BEZDRÔTOVÝ S FAREBNÝM DISPLEJOM
129.00 Eur
88.30 Eur
LUCKY STARTER KÁBLOVÝ SONAR
85.67 Eur
69.97 Eur
LUCKY RAMBO BEZDRÁTOVÝ SONAR PŘENÁŠITELNÝ
228.00 Eur
156.63 Eur
LUCKY PONY BEZDRÔTOVÝ RUČNÝ SONAR
218.67 Eur
146.63 Eur
LUCKY NOVA MULTIFUNKČNÝ RUČNÝ SONAR S FAREBNÝM DISPLEJOM (KÁBLOVÝ + BEZDRÔTOVÝ)
249.33 Eur
199.67 Eur
Žiadne súviasiace články
No related videos