V studenej vode je k úspešnému lovu potrebné použiť menej, ale o to kvalitnejšie kŕmne zmesi. Práve preto je v tomto období úspešný lov s method feedrom.